Kunta muutoksessa

Muokattu 11.02.2022, julkaistu 04.02.2022.

Kuluva vuosi 2022 on merkittävä muutosvuosi Suomen kunnissa – sitä se on myös asuinkunnassani. Julkaisen muutosvuoden kirjoituksia pitkin vuotta – seuraa, jos kirjoitusten sisältö kiinnostaa.

Järjestämisvastuun siirto kuntien muutoksen käynnistäjä

Muutoksen yksityiskohdissa ja laajuudessa on eroja kuntien välillä. Yhteistä kunnille on se, että hyvinvointialueiden perustamisessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Asuinkuntani osalta mainittujen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Uuteen hyvinvointialueeseen liittyviä kirjoituksiani voit lukea täältä.

Järjestämisvastuun siirron neljä näkökulmaa

Hyvinvointialueen perustaminen on oma muutoshankkeensa, jolla on oma aikataulunsa. Olen jäsentänyt muutoshankkeen sisällön neljään näkökulmaan; perustaminen, vastaanotto, luovutus ja järjestäminen.

Löydät kirjoitukseni näistä neljästä näkökulmasta täältä.

Hyvinvointialueen perustaminen kunnan näkökulmasta

Seuraan hyvinvointialueen muutoshankkeen etenemistä sekä hyvinvointialueen että kunnan puolelta. Seurannan lähtökohtana on se, että hyvinvointialueen muutoshanke määrittää sisällön ja aikataulun. Kunta seuraa muutoshankkeen aikataulua ja toteuttaa saamansa tehtävät omalta osaltaan.

Löydät kirjoitukseni hyvinvointialueen muutoshankkeen etenemistä kunnan näkökulmasta täältä.