Kirjoituksia Siuntiosta

Julkaisen kirjoituksia Siuntiosta tässä osiossa.

Siuntion leikkipaikkojen palveluverkosta

Siuntion tekninen lautakunta on 14.6.2022 pitämässään kokouksessa käsitellyt leikkipaikoista laadittua palveluverkkoselvitystä, jossa esitetään leikkipaikkojen luokittelua ja palveluverkon uudistamista. Löydät näkökulmani palveluverkon uudistamiseen täältä.

Siuntion leikkipaikkojen opastauluja, helmikuu 2022

Laadittu selvitys on sisällöltään saman suuntainen leikkipaikkoja käsittelevän julkaisuni kanssa. Löydät kirjoitukseni täältä.

Kunta muutoksessa

Kuluva vuosi 2022 on merkittävä muutosvuosi Suomen kunnissa – sitä se on myös asuinkunnassani. Julkaisen kirjoituksia tästä varsin merkittävästä muutoksesta. Löydät kirjoituksiani täältä.

Siuntio osana Länsi-Uudenmaan muutosta

Rantarata

Rantaradalla ja sen kehittämisellä on tärkeä osa Siuntion kasvun polulla. Henkilöjunaliikenteeseen liittyen Siuntion asema ja sen välitön ympäristö kaipaavat peruskorjausta. Lisää aiheesta tässä kirjoituksessa.