Kuntavaalien 2021 vaaliteemat

Kestävä, kasvava, uudistuva – Siuntio

Kestävä Siuntio. Siuntiolaisille luonto ja sen läheisyys ovat tärkeitä. Kestävässä Siuntiossa on asukkaita palveleva yhtenäinen HSL-pohjainen henkilöjunien ja linja-autojen joukkoliikenne. Kestävässä Siuntiossa on tilaa vähäpäästöiselle autoilulle ilman ruuhkamaksuja tai tietulleja. Kestävä Siuntio saavuttaa HINKU-tavoitteensa päästövähennyksissä vuoteen 2030 mennessä. Luonto- ja ympäristöarvot huomioidaan kaikessa kunnan toiminnassa.

Kasvava Siuntio. Kasvua luodaan investoinneilla. Siuntiossa on jo hyvä lista kasvua tuottavia investointikohteita. Kasvu ja investoinnit vaativat rahoituksensa. Hyvin suunnittelemalla investoinnit rahoitetaan kuormittamatta kunnan taloutta liikaa. Siuntiolla on mahdollisuus kasvaa ennusteita enemmän. Kasvava Siuntio on osa metropolialuetta ja hyötyy metropolin kasvusta sen osana. Kasvun kautta luodaan Siuntiolle myönteinen tulevaisuus.

Uudistuva Siuntio. Rohkea ja avoin suhtautuminen mahdollisuuksiin ja uusiin työvälineisiin uudistavat Siuntion työtavat ajanmukaisiksi. Kuntalaiset voivat hyödyntää sähköisiä mukana kulkevia palveluita tarpeidensa mukaisesti missä ja milloin tahansa. Uudistuvassa Siuntiossa virkakunta on vapautettu aikaa vievistä ja käsityötä vaativista rutiineista palvelemaan kasvavaa kuntalaisten joukkoa. Uudistuvalla Siuntiolla on uutta brändiä tukeva moderni digiajan ilme kaikessa kunnan toiminnassa.

Palveleva, elinvoimainen, turvallinen – kunta

Palveleva kunta. Hyvät palvelut ovat kaikenikäisten kuntalaisten oikeus lapsista ikääntyneisiin. Palvelevassa kunnassa ”kuinka voin auttaa?” on tuttu kysymys virkakunnalta kunnan palveluita käyttävälle. Palvelevassa kunnassa kuntalaisten osallistaminen ja kuuntelu ovat osa päätöksentekoa. Palvelevassa kunnassa kunta luo riittävät edellytykset virkakunnalle palvella kuntalaisia. Palvelevassa kunnassa kuntalaiset saavat heille tarpeelliset palvelut.

Elinvoimainen kunta. Elinvoima näkyy kuntalaisten ympärillä. Kunnassa on vireää yhdistystoimintaa, kuntalaiset voivat nauttia paikallisesta kulttuuritarjonnasta ja harrastustoimintaa on eri tarpeisiin. Elinvoimaa on myös monipuolinen eri toimialojen yritystoiminta. Elinvoimaisessa kunnassa on laadukkaat ja riittävät palvelut niitä tarvitseville. Elinvoimainen kunta huolehtii ympäristöstä ja pitää sitä kunnossa. Yleisilme elinvoimaisessa kunnassa on siisti ja hoidettu.

Turvallinen kunta. Turvallisuus muodostuu tiedosta, luottamuksesta ja kokemuksesta. Tiedosta, että kunnassa huolehditaan turvallisuudesta ja turvallisuuteen panostetaan. Luottamuksesta, että kunta pitää huolta asukkaistaan ja apua saa silloin, kun sitä tarvitsee. Kokemuksesta, että kuntalaisesta välitetään. Turvallisessa kunnassa kävelytiet on valaistu ja kulkureitit ovat turvalliset, niin lapsille kuin aikuisille. Turvallisessa kunnassa on mukava asua, elää ja harrastaa.