Hyvinvointipalvelut kuntapohjaisesta aluepohjaiseen malliin

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 01.01.2023. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle. Pelastustoimi on jo aikaisemmin järjestetty alueellisesti ja sekin siirtyy hyvinvointialueelle.

Melko usein uusi hyvinvointialue esitetään järjestämisvastuun siirtävien kuntien kautta, kuten alla olevassa kuvassa. Esitystapa on luonteva muutoksen näkökulmasta. Tässä on hyvä huomata, että uusi hyvinvointialue ei kuitenkaan tule toimimaan kuntien kautta vaan hyvinvointialue on julkisoikeudellinen yhteisö, joilla on alueellaan itsehallinto.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue alueen kuntien mukaan

Hyvinvointipalveluiden järjestäminen nykyisin

Uuden hyvinvointialueen aloittamiseen asti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuu on kunnilla. Kuntapohjaisessa mallissa kunta vastaa oman alueensa järjestelyistä tai sopii järjestelyistä toisten kuntien kanssa kuntayhtymänä. Kuntapohjaisessa mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä katsotaan kunnan näkökulmasta ja kunnan toimielimien kautta (kuntayhtymässä sovittujen toimielimien kautta). Alla olevassa kuvassa Länsi-Uudenmaan kuntien hallinnot punaisina pisteinä.

Hyvinvointialueen alueella olevien kuntien hallinnot

Kuntapohjaisessa mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskuntana ovat kuntalaiset. Palvelut suunnitellaan ja järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asukkaiden tarpeiden ja kunnan mahdollisuuksien mukaan. Kuntapohjaisessa mallissa kuntaraja on myös lähtökohtaisesti järjestämisen raja. Palveluiden suunnitteluun vaikuttaa esimerkiksi asukkaiden sijoittuminen kunnan alueelle. Alla olevassa kuvassa hyvinvointialueen alueella olevien kuntien tiiviin asumisen alueet sinisellä.

Hyvinvointialueen alueella olevien kuntien tiiviin asumisen alueet

Hyvinvointialueelle aluepohjainen malli

Hyvinvointialueet ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja johtavat hyvinvointialuetta kokonaisuutena alueen kaikkien asukkaiden etujen mukaisesti. Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava aluevaltuusto. Valtuusto päättää tarkemman organisaatiorakenteen. Muut lakisääteiset toimielimet ovat aluehallitus, tarkastuslautakunta sekä kansalliskielilautakunta. Hallintomalli ja sääntely seuraavat pitkälti kuntien vastaavia.

Aluepohjaisessa mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskuntana ovat hyvinvointialueen asukkaat. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella asukkaita on reilut 470 000. Hyvinvointipalvelut suunnitellaan ja järjestetään uuden lainsäädännön mukaisesti koko hyvinvointialueelle ilman kuntarajoja. Aluepohjaisessa mallissa palveluiden suunnitteluun vaikuttaa esimerkiksi asukkaiden sijoittuminen hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen tiiviin asumisen alueet ilman kuntarajoja

Hyvinvointialueen rakentamisen haasteena siirtyminen aluepohjaiseen malliin

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rakentamisen haasteena on siirtyminen aluepohjaiseen malliin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät on tähän asti järjestetty kuntapohjaisella mallilla.

Aluepohjaiseen malliin siirtyminen asettaa aluevaltuutetuille velvoitteen laajentaa katsantoa kunnasta koko hyvinvointialueeseen. Vaativa tehtävä.