Hyvinvointialueen perustaminen on uudistamiselle mahdollisuus

Hyvinvointialueen perustaminen on iso ja merkittävä muutoshanke. Kokonaisuuden ja vaikutusten hahmottaminen on vaativa tehtävä. Selvää on, että kaikki ei tule valmiiksi, kun hyvinvointialue aloittaa vajaan vuoden kuluttua. Työtä jää seuraavillekin vuosille ja tuleville aluevaltuustoille 23.1.2022 valittavan aluevaltuuston jälkeen.

Riskinä säilyttäminen

Muutoshankkeeseen liittyy aina riskinsä. Hyvinvointialueen perustamisessa riski on säilyttäminen. Tämä tie on aikaisemmista hankkeista tullut tutuksi. Hyvinvointialueen perustamisessa riski on se, että tehdään järjestämisvastuun siirrosta päätös, hyvinvointialue perustetaan, mutta muutos jää hallinnolliseksi. Uudistamiselle ei varata rahoitusta ja se jää tekemättä. Kehittämisen keskiöön tulee kustannukset ja niiden hallinta – leikkaukset. Tämän tien päässä on kuihtunut ja kuiva pelto.

Mahdollisuutena uudistaminen

Muutoshankkeeseen sisältyy aina mahdollisuus. Hyvinvointialueen perustamisessa mahdollisuus on uudistaminen. Tämä kaita ja kapea polku ei näytä houkuttelevalta. Uudistamisen haaste on se, että ensin investoidaan uudistuksiin ja tulokset saadaan vasta ajassa. Vaatii rohkeutta ja päättäväisyyttä päättää investoinneista ja jäädä odottamaan tuloksia ajassa. Kaidan ja kapea polun kulkijaa odottaa alava kukkaniitty kirkasvetisen joen rannalla.

Olen valmis kaidan ja kapean polun kulkijaksi – äänestäjät päättävät ketkä lähtevät aluevaltuutettuina matkaan, millä eväillä ja mitä matkaa aluevaltuusto lähtee kulkemaan.