Hyvinvointialueen muutoshankkeen seuranta

Julkaistu 11.02.2022

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 01.01.2023. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuu siirtyy alueen 10 kunnalta hyvinvointialueelle. Pelastustoimi on jo aikaisemmin järjestetty alueellisesti ja sekin siirtyy hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueet ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja johtavat hyvinvointialuetta kokonaisuutena alueen kaikkien asukkaiden etujen mukaisesti. Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava aluevaltuusto. Valtuusto päättää hyvinvointialueen toimielimet ja organisaatiorakenteen. Ensimmäinen 23.1.2022 aluevaaleissa valittu aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 7.3.2022.

Tähän asti hyvinvointialueen valmistelusta on vastannut väliaikainen valmistelutoimielin. Se tehtävänä on vastata hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Aluehallituksen jäsenet päättää aluevaltuusto.

Seuraan hyvinvointialueen muutoshankkeen etenemistä sekä hyvinvointialueen että kunnan puolelta. Seurannan lähtökohtana on se, että hyvinvointialueen muutoshanke määrittää sisällön ja aikataulun.

Julkaisen hyvinvointialueen muutoshankkeen kirjoituksia pitkin vuotta – seuraa, jos kirjoitusten sisältö kiinnostaa.