Aluevaalien 2022 vaaliteemani

Aluevaalien 2022 vaaliteemani on ihminen edellä – rohkeasti uudistaen.

Hyvinvointialueen rakentamisen periaatteeni

Näiden aluevaalien yhteydessä on esitelty erilaisia näkemyksiä ja tavoitteita, esimerkiksi hallinnon rakenteista, toimipisteiden sijaintipaikoista ja palveluiden rahoituksesta – sen riittävyydestä. Luonnollisia puheenaiheita, kun uutta tehdään.

Olen valinnut vaaliteemakseni ihminen edellä, miksi?

Näissä aluevaaleissa valitaan arvopohja miltä uusi hyvinvointialue tullaan rakentamaan ja suunta millaiseksi hyvinvointipalvelut tulevat muotoutumaan. Ihminen edellä nostaa keskiöön alueen asukkaat – ne ihmiset, joita varten hyvinvointialueen palvelut rakennetaan – ne ihmiset, jotka palveluita tulevat käyttämään. Näitä ihmisiä varten hyvinvointialue tulee rakentaa. Tätä työtä olen valmis tekemään.

Olen valinnut vaaliteemakseni rohkeasti uudistaen, miksi?

Nykyisten hyvinvointipalveluiden perusta on rakennettu lähemmäs 60 vuotta sitten – noiden vuosien tarpeisiin ja silloiseen ympäristöön. Paljon on perustan päälle palveluita rakennettu – paljon on maailma ympärillä muuttunut noista ajoista. Yli kymmenen vuotta on uudistusta mietitty ja vihdoin päätökset tehty. Nyt on aika tarttua toimeen.

Näissä aluevaaleissa valitaan uuden hyvinvointialueen rakentamisen periaate. Valittavana on, tarraudutaanko nykyisiin ratkaisuihin ja kootaan ne yhteen uuden hallintotason alle vai katsotaanko rohkeasti eteenpäin ja luodaan uusi perusta – tähän aikaan, tähän ympäristöön – sopiville hyvinvointipalveluille. Oma valintani on selvä.

Olen valmis toimimaan rohkeasti uudistaen – ihminen edellä.