Keltaisen Kaverin sivusto

Tervetuloa Keltaisen Kaverin sivustolle!

Löydät näiltä sivuilta kirjoituksiani eri aiheista.

Iloa kirjoitusteni lukemiseen.

Siuntion leikkipaikkojen palveluverkosta

Siuntion tekninen lautakunta on 14.6.2022 pitämässään kokouksessa käsitellyt leikkipaikoista laadittua palveluverkkoselvitystä, jossa esitetään leikkipaikkojen luokittelua ja palveluverkon uudistamista. Löydät näkökulmani palveluverkon uudistamiseen täältä.

Siuntion leikkipaikkojen opastauluja, helmikuu 2022

Laadittu selvitys on sisällöltään saman suuntainen leikkipaikkoja käsittelevän julkaisuni kanssa. Löydät kirjoitukseni täältä.

Kunta muutoksessa kirjoitussarja

Kuluva vuosi 2022 on merkittävä muutosvuosi Suomen kunnissa – sitä se on myös asuinkunnassani. Julkaisen kirjoituksia tästä varsin merkittävästä muutoksesta. Löydät kirjoituksiani täältä.

Siuntio osana Länsi-Uudenmaan muutosta